e-Mail: Password: register :: forgot pw?
|| Season 1 » Not signed up » Sign up here

Rules written by JaMmAl, 2011-02-17 02:07 CET (29 comments)

This is tournament rules. English/Czech version:

!!!!FOR REGISTRATION CONTACT #cscup.et /q JaMmAl or /q KamSsa!!!!

!!!TEAM CAPTAIN MUST BE IDLE ON IRC #cscup.et @ Quakenet.org !!!!

Registration end 28.2.2011 at 22:00 / Registrace končí 28.2.2011 v 22:00

Cup starting 1.3.2011 and end 3.4.2011 / Pohár startuje 1.3.2011 a končí 3.4.2011

1) Max 1 merc allowed. / Maximálně 1 merc povolen.

2) Team have 15 minutes, that ready to game. More than 15 minutes = forfeit. / Tým má 15 minut na to aby byl připraven ke hře. Víc jak 15 minut = kontumace

3) Maplist:
Supply Depot
Bremen_b3
Radar
Siwa Oasis
Reactor
Braundorf_B4
SP_Delivery_TE
Erdenberg_b2/b3

4) Slac ON. Linux or Mac users contact admins. / Slac NUTNÝ. Linux nebo Mac uživatelé kontaktujte adminy.

5) First matches will be in groups, after elimination. / První zápasy se budou hrát ve skupinách, poté pavouk.

6) CB/ESL/CROSSFIRE bans player aren't allowed. Don´t use cheats, extern program and others. / Hráči zabanovaní na CB/ESL/Crossfire nejsou povoleni. Nepoužívat cheaty, externí programy a ostatní.

7) In match u will play standard 2 maps, in draw winner of cointoss will vote for 3rd map from maplist. / V zápase se standartě hrají 2 mapy, při remíze, se hraje 3 mapa, mapu volí vítěz Cointossu .

8) Team Capitan must registred their team and add all players and PLAYERS SLAC GUID !!! / Kapitán týmu musí svů tým registrovat, přidat všechny své hráče a SLAC GUIDY HRÁČŮ.

9) Teams Capitans must in match take screenshot with all slac guids (/sl_players) and results on maps ! / Kapitáni týmů musí v zápase udělat screenshot se všemi slac guidy a výsledky na mapách.

10)Results and screenshots must be send to admin. Cup is just 4 fun, no prizes :) :P .irc: #cscup.et@Quakenet.org /q JaMmAl or KamSsa / Výsledky a screenshooty musí být odeslány adminům. Cup je jen pro zábavu, žádne ceny :) :P irc: #cscup.et@Quakenet.org
1 - 1 of 1
free tourney management with tourney.cc